Khi vào bệnh viện thăm bạn, Duy và Kiên đã có hành động gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi:

a. Khi vào bệnh viện thăm bạn, Duy và Kiên đã có hành động gì?

b. Hành động của hơi bạn có phù hợp không? Vì sao?

c. Theo em, khi đến bệnh viện cần tuôn thủ những quy định nào?

Bài làm:

a. Khi vào bệnh viện Kiên và Duy hai bạn chơi đùa, chạy nhảy ầm ĩ khắp hành lang. Tới phòng thăm mai Duy mở mạnh cửa và gọi to.

b. Hành động cuả bạn không phù hợp vì ở những nơi đông người không được hét lớn như thế, lại là nơi bệnh viện toàn người bệnh thì càng không được.

c. Theo em khi đến bệnh viện cần đi nhẹ, nói khẽ, tuân thủ những quy định vệ sinh, chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021