Soạn văn 6 cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách ngữ văn 6 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Đây là bộ sách mới sẽ bắt đầu học năm 2021. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều soạn văn 6 KhoaHoc

Soạn sách cánh diều văn 6 tập 1

1. TRUYỆN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thạch Sanh[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt [Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Sự tích Hồ Gươm[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

2. THƠ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: À ơi tay mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Về thăm mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ca dao Việt Nam[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tập làm thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

3. KÍ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trong lòng mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thời thơ ấu của Hon-da[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

4. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Vẻ đẹp của một bài ca dao[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

5. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 1

Soạn sách cánh diều văn 6 tập 2

6. TRUYỆN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Bài học đường đời đầu tiên

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Ông lão đánh cá và con cá vàng

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Thực hành Tiếng Việt trang 16

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 20

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 23

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 24

7. THƠ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Đêm nay Bác không ngủ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Lượm

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 36

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Gấu con chân vòng kiềng

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết đọan văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả trang 40

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề trang 41

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 43

8. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Khan hiếm nước ngọt

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 54

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 58

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 60

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 61

9. TRUYỆN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Bức tranh của em gái tôi

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Điều không tính trước

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Thực hành Tiếng Việt trang 76

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Chích bông ơi!

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt trang 80

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Thảo luận về một vấn đề trang 82

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài : Tự đánh giá trang 84

10. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 90

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Điều giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 97

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tóm tắt văn bản thông tin trang 102

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 109

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II trang 112

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 2 trang 114

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6