Câu 1: Tên môn thể thao, tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích, thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Tên môn thể thao, tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích, thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không?

Câu 2: Trong bản thông báo danh sách các em thiếu niên tham gia biểu diễn văn nghệ ở địa phương có họ tên phụ huynh, địa chỉ nhà. Theo em điều này có làm lộ thông tin cá nhân hay không?

Câu 3: Em có tán thành cách làm sau đây không:" Tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài"?

Bài làm:

Trả lời:

1. Không, nó không phải là thông tin cá nhân

Bài 2: Không, vì địa phương muốn cập nhật thông tin cá nhân của các em thiếu niên để thuận lợi hơn trong việc quản lý các em khi xảy ra việc không may nào đó trong việc biểu diễn văn nghệ

Bài 3: Không tán thành, vì bất cứ mật khẩu mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị lấy mất, nếu mọi tài khoản cá nhân đều dùng một mật khẩu như nhau thì một khi tài khoản này bị lấy cắp thì những tài khoản sau cũng vậy

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021