Câu 3: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 42 sgk GDQP - AN lớp 12

Trình bày hệ thống nhà trường Công an nhân dân.

Bài làm:

Hệ thống nhà trường Công an nhân dân:

- Các học viện: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo

- Các trường đại học: Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.

- Các trường khác: Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi d­ỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.

Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021