Giải GDQP- AN 12 bài 3 GDQP 12 bài 3 Tổ chức quân đội và công an nhân dân

  • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 12 bài 3 - Tổ chức quân đội và công an nhân dân được giáo viên KhoaHoc biên soạn và đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện đáp án các câu hỏi có trong bài. Mời các bạn cùng theo dõi!

A. Phần lý thuyết

>>>> Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 12 bài 3

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1 trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

1. Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

Hãy nêu hệ thống quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

Hãy nêu hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

 Giải GDQP- AN 12 bài 3 - Tổ chức quân đội và công an nhân dân bao gồm phần lý thuyết chi tiết cùng với hướng dẫn giải, đáp án cho các câu hỏi liên quan trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp rõ ràng, chính xác. Học sinh có thể tham khảo phần đáp án để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập với mục tiêu nắm vững kiến thức bài học và nâng cao kết quả học tập môn GDQP - AN lớp 12. 

  • 1.747 lượt xem