Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 5: Trung Quốc thời phong kiến (P3)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6 phần 1: Trung Quốc thời Đường, Tống. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Vậy tô là gì?

 • A. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch.
 • B. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa.
 • C. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải, lúa.
 • D. Tắt cả các loại thuế trên.

Câu 2: Vào thời nào Trung Quốc được thống nhất trở lại?

 • A. Nhà Tống.
 • B. Nhà Đường.
 • C. Nhà Minh.
 • D. Nhà Tuỳ.

Câu 3: Lý Bạch, Đỗ Phú, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn dưới thời nào Trung Quốc?

 • A. Thời nhà Tần.
 • B. Thời nhà Hán
 • C. Thời nhà Đường
 • D. Thời nhà Tống.

Câu 4: Triểu đại nhà Tống ở Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 • A. 907 - 960
 • B. 960 - 11279
 • C. 618 - 907
 • D. 589 - 618

Câu 5: Ai là người cướp ngôi nhà Tuỳ lập ra nhà Đường?

 • A. Trần Thắng.
 • B. Ngô Quảng.
 • C. Lý Uyên.
 • D. Chu Nguyên Chương.

Câu 6: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

 • A. Thời Đông Tấn
 • B. Thời Ngũ đại
 • C. Thời Tam quốc
 • D. Thời Tây Tấn

Câu 7: Trong khoảng thời gian từ năm 618 - 907 gắn liền vời thời nhà nào ở Trung Quốc?

 • A. Nhà Tống.
 • B. Nhà Đường.
 • C. Nhà Minh.
 • D. Nhà Tuỳ.

Câu 8: Nhà Đường đã cắt cử những ai giữ chức Tiết độ sứ để cai trị các vùng biên cương?

 • A. Con em địa chủ có tài.
 • B. Những người thân tộc và các công thân.
 • C. Những người thi đỗ cao.
 • D. Tất cả các lực lượng trên.

Câu 9: Lời thơ đẹp và hào hùng, ý thơ có màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn. Đó là đặc điểm nghệ thuật của nhà thơ nào?

 • A. Đỗ Phủ.
 • B. Lý Bạch.
 • C. Bạch Cư Dị.
 • D. Cả ba nhà thơ trên.

Câu 10: Người được mệnh danh là “Ông nhiều ruộng” dưới thời nhà Đường ở Trung Quốc là ai?

 • A. Lý Bành Niên
 • B. Lý Thừa Vãn
 • C. Chu Nguyên Chương
 • D. Lư Trùng Nguyên

Câu 11: Chế độ ruộng đất nỗi tiếng dưới thời nhà Đường gọi là gì?

 • A. Chế độ công điền.
 • B. Chế độ tịch điền.
 • C. Chế độ quân điền.
 • D. Chế độ lĩnh canh.

Câu 12: Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, miêu tả cảnh nghèo khổ và những nỗi oan khuất của nhân dân lao động, vạch trần sự áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cấp thông trị. Ông là ai?

 • A. Đỗ Phủ.
 • B. Lý Bạch
 • C. Bạch Cư Dị
 • D. Đỗ Lăng.

Câu 13: Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời nhà nào?

 • A. Thời nhà Hán.
 • B. Thời nhà Tần.
 • C. Thời nhà Đường.
 • D. Thời nhà Tống.

Câu 14: Cùng với đạo Phật, đến thời Tống, tôn giáo nào được phải triển thêm một bước về lí luận?

 • A. Đạo giáo.
 • B. Thiên chúa giáo.
 • C. Nho giáo.
 • D. Các tôn giáo trên.

Câu 15: Tế chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thì cử là biểu hiện của sự tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới triều đại nào?

 • A. Nhà Tần.
 • B. Nhà Hán.
 • C. Nhà Đường.
 • D. Nhà Minh.

Câu 16: Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân cày cấy. Đó là nội dung của:

 • A. Chế độ quân điển.
 • B. Chế độ lộc điền.
 • C. Chế độ tịch điền.
 • D. Chế độ lĩnh canh.

Câu 17: Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã có những phát minh quan trọng, đó là gì?

 • A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại.
 • B. Đóng tàu, chế tạo súng cổ
 • C. Thuốc nhuộm, thuốc in.
 • D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết

Câu 18: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á?

 • A. Nhà Tần
 • B. Nhà Đường
 • C. Nhà Minh
 • D. Nhà Thanh

Câu 19: “Quan trên biết rõ mà không xét/ Thúc lấy đủ tô cầu lập công/ Bán đất cầm dâu nộp cho đủ/ Cơm áo sang năm trông vào đâu?” Đó là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc?

 • A. Lý Bạch.
 • B. Đỗ Phủ.
 • C. Bạch Cư Dị.
 • D. Đường Huyền Tông.

Câu 20: Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường bị lật đổ?

 • A. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương
 • B. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào
 • C. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng
 • D. Khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 5: Trung Quốc thời phong kiến (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 5: Trung Quốc thời phong kiến (P1)
 • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021