Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 7 phần 1: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?

 • A. Hai miền: Bắc - Nam
 • B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
 • C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
 • D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.

Câu 2: Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

 • A. Gúp-ta sáng lập vào đầu Công nguyên.
 • B. A-sô-ca sáng lập vào thế kỉ II.
 • C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV.
 • D. Bim-bi-sa-ra sáng lập vào năm 1500 TCN.

Câu 3: Ở Ấn Độ thời phong kiến, đạo nào thờ ba vị thần chính: thần Sáng tạo, thân Thiện, thần Ác?

 • A. Đạo Phật.
 • B. Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu.
 • C. Đạo Bàlamôn.
 • D. Tất cả các đạo trên.

Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?

 • A. Do chính quyền trung ương suy yếu
 • B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
 • C. Do ngoại xâm xâm lược
 • D. Câu A và B đúng

Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiễn hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?

 • A. Vương triều hồi giáo Đê-li
 • B. Vương triều Mô-gôn
 • C. Vương triều Gúp-ta
 • D. Vương triều A –cơ-ba

Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi

 • A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
 • B. A-sô-ca qua đời.
 • C. A-cơ-ba qua đời.
 • D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.

Câu 7: Người Hồi giáo tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ấn Độ, từng bước chinh phục các tiểu quốc Ấn rồi lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li có gốc ở đâu?

 • A. Ở Tây Á.
 • B. Ở Trung Á.
 • C. Ở Nam Á.
 • D. Ở Bắc Á.

Câu 8: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:

 • A. tháp Chàm.
 • B. đạo Phật, đạo Hin-đu
 • C. Chữ Phạn.
 • D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hin-đu.

Câu 9: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?

 • A. Ấn Độ giáo
 • B. Phật giáo
 • C. Hin-đu giáo
 • D. Cả ba tôn giáo trên.

Câu 10: Những yếu tế văn hoá tuyền thống Án Độ như Phật giáo và Hin-đu giáo và nghệ thuật kiến trúc nhất là đền chùa, lăng mộ, chữ viết,... ảnh hưởng đến những nơi:

 • A. Đông Bắc Á.
 • B. Đông Nam Á.
 • C. Trung Quốc, Việt Nam và hàng loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á
 • D. Các nước ở châu Á và châu Âu.

Câu 11: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?

 • A. 1206 - 1526.
 • B. 1207 - 1526.
 • C. 1208 - 1526.
 • D. 1026 - 1526.

Câu 12: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ

 • A. Vương triều Mô-gôn.
 • B. Vương triều Hôi giáo Đê-li.
 • C. Vương triều Gúp-ta.
 • D. Tắt cả các Vương triều trên.

Câu 13: Kinh Vê-đa là kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào ở Ấn Độ?

 • A. Đạo Phật.
 • B. Đạo Ba-la-môn và đạo Hin- đu.
 • C. Đạo Hồi.
 • D. Tất cả các đạo trên.

Câu 14: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?

 • A. Pa-la-va.
 • B. Pa-la
 • C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
 • D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.

Câu 15: A-cơ-ba làm vua ở vương triều Mô-gôn được bao nhiêu năm?

 • A. 39 năm
 • B. 30 năm
 • C. 49 năm
 • D. 59 năm

Câu 16: Nước nào ở miền Nam Ấn Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biến Văn hoá Án Độ đến các nước Đông Nam Á?

 • A. Pa-la-va.
 • B. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
 • C. Vương quốc Hồi giáo Đê li.
 • D. Pa-la.

Câu 17: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:

 • A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
 • B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
 • C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
 • D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu 18: Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo… Đó là chính sách tiến bộ của ai?

 • A. Gúp-ta
 • B. A-sô-ca
 • C. Hác –sa
 • D. A –cơ-ba

Câu 19: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556 — 1605) đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

 • A. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo.
 • B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo.
 • C. Khôi phục và phát triển kinh tế Án Độ.
 • D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 20: Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thể kỉ nào?

 • A. Thế kỉ VII.
 • B. Thế kỉ IX.
 • C. Thế kỉ VII.
 • D. Thế kỉ VI.

Câu 21: Tỉ-mua Leng cùng một bộ phận dân Trung Á bắt đầu tấn công Ấn Độ từ năm nào?

 • A. Năm 1397.
 • B. Năm 1398.
 • C. Năm 1395.
 • D. Năm 1396.

Câu 22: Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phố biến nhất là chữ gì?

 • A. Chữ tượng hình.
 • B. Chữ tượng ý.
 • C. Chữ Hin-đu.
 • D. Chữ Phạn.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ


 • 167 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021