[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam trang 39 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi động

Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

 • Dựa vào trang phục các hình ảnh trên, em hãy xác định tên dân tộc Việt Nam?
 • Theo em, công dân Việt Nam thuốc các dân tộc khác nhau trên đất nước ta có quyền và nghĩa vụ như nhau không?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

 • Theo em chị Thanh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
 • Em hiểu thế nào là quyền cơ bản, thế nào là nghĩa vụ của công dân?
 • Em hãy quan sát các hình sau và trả lời câu hỏi:

 1. Những hình ảnh trên đề cập đến quyền nào của công dân?
 2. Hãy thảo luận với bạn về nội dung một số quyền và nghĩa vụ khác của công dân mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện tập

 • Em đồng ý với ý kiếm nhóm bạn nào trong tình huống dưới đây? Vì sao?


Em hãy chọn và xử lí 1 trong số các tình huống sau:


 • Em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp này?
 • Tình huống trên liên quan đến quyền nào của công dân?


 • Theo em các cá nhân trên đã có những hành vi nào chưa phù hợp với quyền của công dân?
 • Nếu bạn em có hành vi như thế thì em sẽ ứng xử như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Vận dụng

 • Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được thực hiện chưa?
 • Em hãy tự đánh giá hành vi bảo vệ môi trường của bản thân trong một tháng qua. Em sẽ làm gì để khuyến khích, động viên bạn cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường?
 • Em hãy thiết kế sản phẩm thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh sản phẩm làm được?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo