Em hãy lắng nghe bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai (Lời thơ: Phùng Ngọc Hùng, phổ nhạc: Lê Mây) và trả lời câu hỏi: Từ bài hát, em rút ra được thông điệp gì về quyền trẻ em?

  • 1 Đánh giá

1. Khởi động

  • Em hãy lắng nghe bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai (Lời thơ: Phùng Ngọc Hùng, phổ nhạc: Lê Mây) và trả lời câu hỏi:
  • Từ bài hát, em rút ra được thông điệp gì về quyền trẻ em?

Bài làm:

  • Từ bài hát, em rút ra được thông điệp về quyền trẻ em: trẻ em của ngày hôm nay thì sau này sẽ là mầm non tương lai cho đất nước , sau này có thể xây dựng lại đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo