Gia đình đã đảm bảo những quyền nào của Huy? Huy đã thực hiện tốt bổn phận của mình như thế nào? Xung quanh em có trường hợp gia đình nào chưa đảm bảo quyền trẻ em không? Hãy chia sẻ cùng bạn và thầy cô?

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

  • Gia đình đã đảm bảo những quyền nào của Huy? Huy đã thực hiện tốt bổn phận của mình như thế nào?
  • Xung quanh em có trường hợp gia đình nào chưa đảm bảo quyền trẻ em không? Hãy chia sẻ cùng bạn và thầy cô?
  • Theo em các bạn nhỏ đã bị xâm phị quyền nào của trẻ em?
  • Em hãy bày tỏ nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em?

Bài làm:

  • Gia đình đã đảm bảo những quyền học tập, bảo vệ, chăm sóc, tự do phát triển của Huy. Huy đã thực hiện tốt bổn phận của mình bằng cách nổ lực, cố gắng học tập mang lại kết quả tốt nhất.
  • Xung quanh em có trường hợp gia đình nào chưa đảm bảo quyền trẻ em không? Hãy chia sẻ cùng bạn và thầy cô? (Liên hệ nơi em sống)
  • Theo em các bạn nhỏ đã bị xâm phị quyền: tự do, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc
  • Nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em: xã hội, gia đình cũng như cá nhân mỗi người phải luôn tạo cho các em có một môi trường sống tốt nhất, đươc phát triển 1 cách toàn diện...

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo