Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6 CTST

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 6 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo trải nghiệm hướng nghiệp 6 KhoaHoc

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 1: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 2: Chăm sóc cuộc sống cá nhân

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 3: Xây dựng tình học trò

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 9: Tôn trọng người lao động

Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách chân trời sáng tạo

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6