Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trong hình dưới đây?

  • 1 Đánh giá

1. Các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

  • Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trong hình dưới đây?

Bài làm:

- Tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trong hình: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều