Có thế chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 sgk ngữ văn 7 tập 2
Có thế chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó?

Bài làm:

 • Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm
  • Nhóm 1 bao gồm những câu tục ngữ số 1,2, 3, 4
  • Nhóm 2 bao gồm những câu tục ngữ số 5, 6, 7, 8
 • Nội dung chính của từng nhóm câu tục ngữ là:
  • Nhóm 1: Nhóm những câu tục ngữ nói về thiên nhiên
  • Nhóm 2: Nhóm những câu câu tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2