Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Quan Âm Thị Kính

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Quan Âm Thị Kính"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

Trích đoạn đã thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ và những đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân trong xã hội phong kiến. Không những thế còn vạch trần mặt tối của xã hội phong kiến, một xã hội nam quyền mà ở đó người phụ nữ đáng thương hay những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội không hề được tôn trọng và có tiếng nói cho riêng mình.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Nghệ thuật xây dựng tình huống kịch tự nhiên.
  • Xây dựng nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động.
  • Xây dựng tình huống kịch tự nhiên.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021