Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Bài làm:

Câu 2: Cơ quan có ứng động sinh trưởng của hoa là cánh hoa.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021