Công nghệ 8 VNEN bài 4: Các phương pháp gia công cơ khí

 • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Các phương pháp gia công cơ khí - Sách VNEN công nghệ lớp 8 tập 2 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Gia công cơ khí là gì?
 • Phương pháp gia công có phoi và gia công không phoi là gì?
 • Phương pháp gia công bằng tay và phương pháp gia công bằng máy là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Các phương pháp gia công cơ khí

 • Trong các phương pháp gia công bằng tay kể trên, có những phương pháp nào thuộc về gia công có phoi, những phương pháp nào thuộc về gia công không phoi?
 • Các phương pháp gia công trong sản xuất đồ gỗ như cưa, đục, bào... có phải là phương pháp gia công cơ khí không? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Một số phương pháp gia công không phoi

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Trong các ảnh mô tả hoạt động gia công không phoi trong hình 4.1, những hoạt động nào được sắp xếp vào nhóm gia công bằng tay, vì sao?
 • Hãy gọi tên máy công cụ trong các ảnh ở hình 4.1

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số phương pháp gia công có phoi

 • Hãy gọi tên máy công cụ trong các ảnh ở hình 4.2
 • Hãy gọi tên các dụng cụ cắt trong các ảnh ở hình 4.2

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

 • Gia công cơ khí là gì?
 • Điền mũi tên vào vị trí cần thiết giữa các ô cho dưới đây để có sơ đồ phân loại phương pháp gia công cơ khí phù hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn ở địa phương và trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên các hoạt động gia công cơ khí có ở địa phương. Xếp các hoạt động đó theo các phương pháp gia công bằng tay, bằng máy, có phoi, không phoi?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Kể tên một số sản phẩm cơ khí được sử dụng trong sinh hoạt gia đình và nêu phương pháp gia công chế tạo ra sản phẩm đó?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN