Công nghệ VNEN 7 bài 5: Kĩ thuật trồng trọt

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Kĩ thuật trồng trọt- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Kể tên các công việc cần làm khi gieo trồng và chăm sóc một loại cây trồng mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Làm đất bón phân

Đọc thông tin

Hoàn thành phiếu học tập

Công việc làm đất

Mục đích

Dụng cụ thường dùng

Cày đất

Bừa và đập đất

Lên luống

=> Xem hướng dẫn giải

2. Gieo trồng cây nông nghiệp

a. Thời vụ gieo trồng

Đọc thông tin sau:

Trả lời câu hòi và hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

  • Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng? Vì sao?
  • Hoàn thành phiếu học tập sau:

Vụ gieo trồng chính

Thời gian

Loại cây trồng

1

2

3

=> Xem hướng dẫn giải

b. Kiểm tra và xử lí hạt giống

Đọc thông tin sau:

Trả lời câu hỏi sau:

  • Ở gia đình vè địa phương em, những loại cây trồng nào được trồng bằng hạt? Hạt giống của những loại cây trồng đó có phải đảm bảo những tiêu chí gì?
  • Nêu những quy trình xử lí hạt giống của một lại cây trồng đang được áo dụng ở gia đình, địa phương em mà em biết. Mục đích của việc xử lí là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Phương pháp gieo trồng

Đọc thông tin

Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

Phương pháp gieo trồng

Loại cây trồng áp dụng

Ưu điểm, nhược điểm

Gieo hạt

Tròng băng cây con

Trồng bằng củ

Trồng bằng đoạn thân

=> Xem hướng dẫn giải

d. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Đọc thông tin

Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

Biện pháp chăm sóc

Cách tiến hành

Mục đích

Tỉa cây

Dạm cây

Làm cỏ

Vun xới

Tưới nước

Tiêu nước

Bón phân thúc

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1.Quan sát hình và ghi vào vở bài tập nội dung tương ứng với từng hình cụ thể:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập kế hoạch cho một cây trồng cụ thể

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1.Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về kĩ thuật trồng trọt

=> Xem hướng dẫn giải


  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021