Đặc điểm nghệ thuật nổi bật của văn bản” Bài học đường đời đầu tiên” ( trích Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài) là gì( chọn ý đúng) A .lối kể chuyện lôi cuốn

 • 1 Đánh giá

2. Cũng cố một số nội dung của các văn bản đã học

(1). Đặc điểm nghệ thuật nổi bật của văn bản” Bài học đường đời đầu tiên” ( trích Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài) là gì( chọn ý đúng)

 • A. Lối kể chuyện lôi cuốn
 • B. Cách miêu tả sinh động hấp dẫn
 • C. Khả năng quan sát tinh tế ngôn ngữ trong sáng gần với cuộc sống
 • D. Thể hiện tư tưởng bảo vệ thiên nhiên

(2) Truyện Bức tranh của em gái tôi đã cảnh tỉnh mọi người điều gì?

 • A. Cần quan tâm đến những người em gái
 • B. Cần có tấm lòng trong sáng hồn nhiên nhân hậu( như nhân vật người em gái)
 • C. Không nên ích kỷ( như nhân vật người anh trai)
 • D. Cần tin tưởng vào tài năng và đạo đức của người khác

(3) hình tượng cây tre trong bài thơ Cây tre Việt Nam mà ẩn dụ tượng trưng cho điều gì?

 • A. Tình cảm gắn bó giữa người với người
 • B. Sự gần gũi thân thuộc giữa con người với thiên nhiên
 • C. Tâm hồn cốt cách của con người Việt Nam
 • D. Cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước Việt Nam

(4) Hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ được miêu tả vào thời điểm nào?

 • A. Trong thời kỳ cách mạng tháng Tám năm 1945
 • B. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
 • C. T

  rong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Mỹ

 • D. Trong những năm đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc

(5) Dòng nào Miêu tả đúng và đủ nhất chân dung của chú bé liên lạc trong bài thơ Lượm của Tố Hữu?

 • A. Khỏe mạnh hoạt bát vui tươi
 • B. Nhí nhảnh hồn nhiên Gan Dạ
 • C. Bé Nhỏ Đáng Yêu
 • D. Anh hùng bất khuất

Bài làm:

(1). Đặc điểm nghệ thuật nổi bật của văn bản” Bài học đường đời đầu tiên” ( trích Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài) là gì( chọn ý đúng)

Đáp án: C. Khả năng quan sát tinh tế ngôn ngữ trong sáng gần với cuộc sống

(2) Truyện Bức tranh của em gái tôi đã cảnh tỉnh mọi người điều gì?

Đáp án:

 • A. Cần quan tâm đến những người em gái
 • B. Cần có tấm lòng trong sáng hồn nhiên nhân hậu( như nhân vật người em gái)
 • C. Không nên ích kỷ( như nhân vật người anh trai)
 • D. Cần tin tưởng vào tài năng và đạo đức của người khác

(3) hình tượng cây tre trong bài thơ Cây tre Việt Nam mà ẩn dụ tượng trưng cho điều gì?

Đáp án: C. Tâm hồn cốt cách của con người Việt Nam

(4) Hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ được miêu tả vào thời điểm nào?

Đáp án: B. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

(5) Dòng nào Miêu tả đúng và đủ nhất chân dung của chú bé liên lạc trong bài thơ Lượm của Tố Hữu?

Đáp án: B. Nhí nhảnh hồn nhiên Gan Dạ

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021