Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Định năm 2022 Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2022

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Định năm 2022 tất cả các mã đề được đội ngũ giáo viên KhoaHoc cập nhật liên tục, mời các bạn cùng theo dõi và so kết quả.

Đáp án Đề thi vào 10 môn Anh Bình Định năm 2022

Part 1.

1. However

2. who

3. if

4. more

5. didn't

6. on

Part 2.

1. F

2. C

3. B

4. E

5. A

6. D

Part 3.

1. gave

2. would visit

3. is lying

4. to participate

5. talking

6. imperfect

7. Confidence

8. surprisingly

Đáp án thi vào 10 Tiếng Anh Bình Định 2022

Đề thi vào 10 môn Anh Bình Định năm 2022

Đề thi vào 10 môn Anh Bình Định 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhanh nhất nhằm giúp học sinh ôn thi vào lớp 10 đạt hiệu quả. Hãy luôn cập nhật chuyên mục Ôn Tiếng Anh 9 lên 10 để có được các đề thi vào 10 môn Anh mới nhất cùng với đáp án chi tiết do đội ngũ giáo viên của chúng tôi giải đáp.