Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022 Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022, giúp bạn dễ dàng so sánh kết quả với bài thi vào 10 môn Anh của bản thân.

Đáp án Đề thi vào 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022

Phần A

  1. B
  2. B
  3. A
  4. D
  5. A

Phần B

I.

6. keep

7. were walking

8. has been working

9. doing

10. to have started

II.

11. excited

12. Importance

13. luckyli

14. impolite

15. backdraws

III.

16. B

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

23. A

24. A

25. D

Phần C

I.

26. D

27. C

28. B

29. A

30. C

II.

31. play

32. all

33. than

34. if

35. contribution

III.

36. A

37. B

38. D

39. C

40. A

Phần D

Đáp án thi vào 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi vào 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhanh nhất nhằm giúp học sinh ôn thi vào lớp 10 đạt hiệu quả. Hãy luôn cập nhật chuyên mục Ôn Tiếng Anh 9 lên 10 để có được các đề thi vào 10 môn Anh mới nhất cùng với đáp án chi tiết do đội ngũ giáo viên của chúng tôi giải đáp.