Đáp án câu 1 đề 10 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1: Cho đa thức P(x) = . Hãy tìm đa thức Q(x) sao cho:

P(x) - Q(x) =

Bài làm:

Câu 1:

Ta có: P(x) - Q(x) =

=> Q(x) = P(x) -

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021