Giải Câu 47 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 47: Trang 76 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh ΔAMN = Δ BMN.

Bài làm:

Giải Câu 47 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

thuộc đường trung trực của $AB\,\ (gt)$

(định lí thuận)

thuộc đường trung trực của $AB\,\ (gt)$

(định lí thuận)

Xét và $ΔBMN$ có:

chung

(đpcm)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021