Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

D

Câu 2

B

Câu 22

C

Câu 3

B

Câu 23

B

Câu 4

A

Câu 24

D

Câu 5

B

Câu 25

C

Câu 6

A

Câu 26

B

Câu 7

C

Câu 27

C

Câu 8

A

Câu 28

A

Câu 9

A

Câu 29

B

Câu 10

C

Câu 30

D

Câu 11

D

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

D

Câu 13

C

Câu 33

A

Câu 14

B

Câu 34

B

Câu 15

A

Câu 35

D

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

D

Câu 37

D

Câu 18

D

Câu 38

B

Câu 19

D

Câu 39

C

Câu 20

A

Câu 40

D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021