Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra. KhoaHoc xin cập nhật lại toàn bộ mã đề cũng như đáp án đi kèm của tất cả các môn để các bạn tiện theo dõi. Sau đây là đề và đáp án môn Sử mã đề 313.

Môn Sử mã đề 313 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 313 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

1D

2C

3B

4C

5C

6A

7B

8A

9C

10D

11C

12C

13B

14B

15C

16C

17D

18B

19A

20C

21B

22A

23D

24D

25A

26C

27B

28A

29D

30B

31D

32B

33D

34D

35B

36A

37A

38B

39A

40B


  • 31 lượt xem