Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

A

Câu 2

A

Câu 22

A

Câu 3

A

Câu 23

C

Câu 4

B

Câu 24

A

Câu 5

A

Câu 25

C

Câu 6

B

Câu 26

B

Câu 7

B

Câu 27

A

Câu 8

B

Câu 28

C

Câu 9

B

Câu 29

A

Câu 10

A

Câu 30

C

Câu 11

D

Câu 31

C

Câu 12

C

Câu 32

D

Câu 13

D

Câu 33

A

Câu 14

A

Câu 34

C

Câu 15

B

Câu 35

C

Câu 16

B

Câu 36

D

Câu 17

C

Câu 37

C

Câu 18

D

Câu 38

B

Câu 19

C

Câu 39

C

Câu 20

B

Câu 40

D

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021