Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 12

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

D

Câu 2

D

Câu 22

B

Câu 3

B

Câu 23

A

Câu 4

A

Câu 24

B

Câu 5

C

Câu 25

B

Câu 6

D

Câu 26

A

Câu 7

B

Câu 27

C

Câu 8

D

Câu 28

B

Câu 9

D

Câu 29

A

Câu 10

B

Câu 30

B

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

C

Câu 32

D

Câu 13

A

Câu 33

D

Câu 14

C

Câu 34

B

Câu 15

C

Câu 35

D

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

C

Câu 37

D

Câu 18

C

Câu 38

A

Câu 19

A

Câu 39

D

Câu 20

B

Câu 40

A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021