Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

C

Câu 2

C

Câu 22

A

Câu 3

C

Câu 23

D

Câu 4

D

Câu 24

B

Câu 5

D

Câu 25

A

Câu 6

A

Câu 26

B

Câu 7

D

Câu 27

B

Câu 8

A

Câu 28

A

Câu 9

C

Câu 29

C

Câu 10

B

Câu 30

C

Câu 11

D

Câu 31

D

Câu 12

B

Câu 32

B

Câu 13

B

Câu 33

A

Câu 14

B

Câu 34

B

Câu 15

B

Câu 35

C

Câu 16

B

Câu 36

C

Câu 17

A

Câu 37

C

Câu 18

D

Câu 38

A

Câu 19

A

Câu 39

A

Câu 20

B

Câu 40

D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021