Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 21

B

Câu 2

D

Câu 22

C

Câu 3

D

Câu 23

C

Câu 4

C

Câu 24

A

Câu 5

D

Câu 25

D

Câu 6

A

Câu 26

A

Câu 7

C

Câu 27

B

Câu 8

B

Câu 28

D

Câu 9

B

Câu 29

B

Câu 10

A

Câu 30

D

Câu 11

D

Câu 31

A

Câu 12

B

Câu 32

D

Câu 13

A

Câu 33

B

Câu 14

A

Câu 34

C

Câu 15

C

Câu 35

A

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

D

Câu 37

D

Câu 18

B

Câu 38

B

Câu 19

C

Câu 39

B

Câu 20

C

Câu 40

C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021