Đáp án phiếu bài tập tuần 12 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 72 : 8 + 75 = ?

84 (Đ) 74 (S) 64 (S)

b) 64 : 8 x 7 = ?

65 (S) 56 (Đ) 66 (S)

c) 40 : 8 + 105 = ?

110 (Đ) 101 (S) 120 (S)

d) 56 : 8 + 143 = ?

160 (S) 140 (S) 150 (Đ)

2. Số cam còn lại gấp số lần số cam bán đi là: C. 8 lần

3.

Anh Bình 24 tuổi, bé an 6 tuổi.

a) Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là:

3 lần (S) 4 lần (Đ) 5 lần (S)

b) Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là:

18 tuổi (Đ) 19 tuổi (S) 20 tuổi (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) : 7 = 32 x 4 b) : 8 = 42 x 2

: 7 = 128 : 8 = 84

= 128 x 7 = 84 x 8

= 896 = 672

c) : 6 = 105 + 17 d) : 5 = 37 x 3

: 6 = 122 : 5 = 111

= 122 x 6 = 111 x 5

= 732 = 555

2. Bài giải:

5 ngày đội công nhân làm được là:

102 x 5 = 510 (m)

Còn phải đặt số mét đường ống nữa là:

947 - 510 = 437 (m)

Đáp số: 437m.

3.

Số lớnSố béSố lớn gấp mấy lần số bé
40kg5kg8
36m4m9
35
7
5
72km8km9
64 tuổi8 tuổi8
40m8m5
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021