Đặt câu với mỗi từ: bình thường, tầm thường, kết quả, hậu quả

  • 1 Đánh giá

Câu 8: (Trang 116 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Đặt câu với mỗi từ: bình thường, tầm thường, kết quả, hậu quả

Bài làm:

  • Cảm ơn anh đã hỏi thăm, sức khỏe của tôi bình thường.
  • Tớ không nghĩ cậu lại làm việc tầm thường như thế.
  • kết quả cuộc thi thế nào thì tớ cũng tin cậu đã cố gắng hết sức.
  • Hành động dại dột của cậu đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021