Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Kết nối tri thức Đề cương Toán 7 học kì 1 năm học 2022 - 2023

 • 6 Đánh giá

Đề cương Toán 7 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập môn Toán cũng như ôn thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I - ĐẠI SỐ:

 1. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ
 2. Các công thức lũy thừa của một số hữu tỉ.
 3. Thự tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.
 4. Tập hợp các số thực.
 5. Khái niệm số vô tỷ, căn bậc hai, số đối, giá trị tuyệt đối của số thực.

II- HÌNH HỌC:

 1. Nhận biết và tính toán được các góc ở vị trí đặc biệt.
 2. Nhận biết và tính toán tia phân giác của một góc.
 3. Hai đường thẳng song song.
 4. Nhận biết được định lý. Chứng minh định lý.
 5. Tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông.
 6. Tam giác cân và tính chất đường trung trực.

III- THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT:

 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
 2. Biểu đồ hình quạt.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

I. Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu có đáp án đúng của các câu sau:

Câu 1. Trong các số sau, số nào biểu diễn số hữu tỉ

A. -\frac{2}{3}

B. \frac{3}{0}

C. \frac{1,5}{2}

D. -\frac{3}{1,6}

Câu 2. Căn bậc hai số học của 4 là

A. ±2

B. -2

C. 2

D. \sqrt{16}

Câu 3. Tập hợp các số thực được kí hiệu là

A. Q

B. I

C. R

D. Z

Câu 4. Trong các số sau. Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 5,3(1).

B. 3,24

C. -4,5

D. 9,76

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là đúng

A. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau.

Câu 6. Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là :

A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào cho ta một định lý

A. Hai góc so le trong thì bằng nhau

B. Hai góc bằng nhau thì so le trong

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có.

B. Có vô số.

C. Có ít nhất một.

D. Chỉ có một.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng.

Trong định lí: " Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia."

Ta có giả thiết là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề cương chi tiết!

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Kết nối tri thức thuộc chuyên mục Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 KNTT được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 7 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

 • 1.915 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi học kì 1 lớp 7 KNTT