Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Cánh diều Đề cương ôn thi Toán 7 học kì 1 năm 2022 - 2023

 • 1 Đánh giá

Đề cương Toán 7 học kì 1 sách Cánh diều

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Cánh diều năm 2022 - 2023 được đăng tải dưới đây để ôn thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

I. LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ

Chưong I. SỐ HỮU TỈ

 • Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỷ.
 • Các công thức lũy thừa của một số hữu tỷ.
 • Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

Chương II. SỐ THỰC

 • Khái niệm số vô tỷ, căn bậc
 • Giátrị tuyệt đối của một số hữu tỷ.
 • Tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ số bằng
 • Định nghĩa vàtính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận.
 • Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận.
 • Định nghĩa vàtính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch.
 • Các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch.

II. THUYẾT HÌNH HỌC

 • Nhận biết hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ và cách tính diện tích, thể tích của các hình
 • Nhận biết và tính toán được các góc ở vị trí đặc biết.
 • Nhận biết và tính toán tia phân giác của một góc
 • Hai đường thẳngsong song
 • Viết giả thiết, kết luận của bài toán.

III. CÁC DẠNG TOÁN

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Với x ∈ Q , khẳng định nào dưới đây là sai:

A. |x| = x (x > 0) .

B. |x| = -x (x < 0) .

C. |x| = 0 nếu x = 0 .

D. |x| = x nếu x < 0 .

Câu 2. Với x là số hữu tỉ khác 0, tích x6 × x2 bằng:

A. x12.

B. x9 : x .

C. x6 + x2 .

D. x10 - x2 .

Câu 3. Với x ¹ 0, (x2 )4 bằng:

A. x6

B. x8 : x0

C. x2 × x4

D. x8 : x

Câu 4. Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

A. 3.

B. 7

C. 3

D. 3 .

Câu 5. Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = -3x là:

A. (2; -3).

B. (-2; 6) .

C. (-2; -6) .

D. (0;3) .

Câu 6. Điền đúng (Đ), sai (S) thích hợp vào các câu sau:

A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

C. Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng có duy nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu 7. Hai tia phân giác của góc kề bù thì chúng:

A. Vuông góc với nhau.

B. Trùng nhau.

C. Đối nhau.

D. Song song với nhau.

Câu 8. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b tại A,. B. Biết một góc tạo thành bởi a và c là 90 , ta suy ra:

A. Các góc còn lại đều bằng 900.

B. a ⊥ c .

C. b ⊥ c.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 9. Từ 1 điểm nằm ngoài đường thẳng a ta có thể:

A. Vẽ được duy nhất 1 đường thẳng song song và duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng a .

B. Vẽ được 1 đường thẳng cắt a .

C. Không vẽ được đường thẳng nào song song với a

D. Vẽ được vô số đường thẳng vuông góc với a

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề cương chi tiết!

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 sách Cánh diều thuộc chuyên mục Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Cánh Diều được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Toán 7 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

 • 1.118 lượt xem