Đề thi học kì 1 KHTN 7 Cánh diều Đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 có đáp án và ma trận

  • 3 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề thi học kì 1 môn KHTN 7 sách Cánh diều có đáp án được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 KHTN 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án ĐÚNG trong các câu sau :

Câu 1. Kĩ năng trong việc tiến hành thí nghiệm là

A. quan sát, đo.

B. quan sát, phân loại , liên hệ.

C. quan sát, đo, dự đoán, phân loại , liên hệ.

D. đo, dự đoán, phân loại , liên hệ.

Câu 2. Đơn vị tính để tính khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử) là :

A. Gam

B. Kilogam

C. đvC

D. Tấn

Câu 3. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?

A. Electron.

B. Proton

C. Neutron

D. Neutron và electron.

Câu 4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:

A. Chiều tăng dần của số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

C. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.

D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

Câu 5. Bảng tuần hoàn cấu tạo gồm bao nhiêu chu kỳ ?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 6. Đơn chất là chất được tạo nên từ mấy nguyên tố hoá học ?

A. 1

B. 2 hay nhiều

C. 3

D. 4

Câu 7: Hạt đại diện cho chất là

A. nguyên tử

B. phân tử

C. electron

D. proton

Câu 8: Trong chất cộng hoá trị thì hóa trị của nguyên tố bằng

A. số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết

B. số proton mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết

C. số neutron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết

D. số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã nhường đi để tạo ra liên kết

Câu 9: Công thức hoá học của một chất bao gồm

A. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố tạo nên chất

B. Chỉ số của các nguyên tố tạo nên chất

C. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố và chỉ số chỉ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất.

D. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố và hoá trị của mỗi nguyên tố tạo nên chất.

Câu 10: Để đo tốc độ chuyển động của 1 viên bi trong phòng thực hành khi dùng đồng hồ bấm giây, ta thực hiện theo các bước sau:

1- Dùng công thức v = s/t để tính tốc độ của vật

2- Dùng thước đo độ dài của quãng đường s

3- Xác định vạch xuất phát và vạch đích chuyển động của vật

4 - Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới khi qua vạch đích

Cách sắp xếp sau đây là đúng?

A. 1-2-3-4

B. 3-2-1-4

C. 2-4-1-3

D. 3-2-4-1

Câu 11: Đơn vị dùng để đo độ cao của âm là:

A. dB

B. Hz

C. Niu tơn

D. kg

Câu 12: Khi độ to của vật tăng thì biên độ dao động âm cúa vật sẽ biến đổi như thế nào ?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Vừa tăng vừa giảm

Câu 13: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt ?

A. Miếng xốp

B. Tấm gỗ

C. Mặt Gương

D. Đệm cao su

Câu 14. Hiện tượng và ứng dụng nào sau đây không liên quan đến năng lượng của ánh sáng ?

A. Chai nước để ngoài nắng, nước trong chai dần nóng lên.

B. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình.

C. Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời.

D. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời.

Câu 15: Trong định luật phản xạ ánh sáng, quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ là

A. góc tới lớn hơn góc phản xạ

B. góc tới bằng góc phản xạ

C. góc tới nhỏ hơn góc phản xạ

D. góc tới có thể bằng hoặc lớn hơn góc phản xạ

Câu 16: Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng, có tính chất là

A. ảnh ảo, lớn hơn vật

B. ảnh ảo, bé hơn vật

C. ảnh ảo, bằng vật

D. ảnh thật, bằng vật

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 17 (VD: 1,0 điểm). Khi phân tích hợp chất A nhận thấy phần trăm khối lượng Đồng là 40%, Lưu huỳnh là 20% còn lại là Oxygen. Xác định công thức hóa học của A biết khối lượng mol của A là 160 g/mol

Câu 18. (TH: 1,0 điểm).

a. Sử dụng thiết bị “bắn tốc độ” để kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông có những ưu điểm gì?

b. Em hãy giải thích sự truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí ?

Câu 19. (TH: 1,0 điểm).

a. Lấy ví dụ về phản xạ và phản xạ khuếch tán?

b. Giả sử nhà em ở gần một cở sở xay xát gạo. Tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo làm ảnh hướng đến sinh hoạt và học tập của em. Em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo này ?

Câu 20. (VDC: 1,0 điểm): Qua trò chuyện với Bố, Hùng biết quãng đường từ nhà Hùng đến trường THCS mà Hùng đang học có độ dài là 1,2 km. Để tính được tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Hùng có ghi lại nhật kí như sau:

Thứ 3: 5/4/2022

Quãng đường di chuyển

Thời gian

Lúc đi

Từ nhà đến trường

4,6 phút

Lúc về

Từ trường về nhà

5 phút

Em hãy tính tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h?

Đáp án đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7

Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

C

C

B

B

C

A

B

A

C

D

A

A

C

D

B

C

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án!

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Khoa học tự nhiên sách Cánh diều có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Cánh Diều được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn KHTN 7 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

  • 1.177 lượt xem