Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Kì thi THPT quốc gia năm 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Vấn đề quan tâm bây giờ của phụ huynh và học sinh chính là đáp án chính thức của các môn thi. Để giúp các em không phải mất công tìm kiếm, KhoaHoc sẽ cập nhật đề và tất cả đáp án để các bạn cùng tham khảo. Dưới đây là đề và đáp án môn Địa mã đề 306.

Môn Địa mã đề 306 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 306 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 306 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

41. A

42. D

43. D

44. A

45. D

46. B

47. A

48. C

49. A

50. A

51. C

52. D

53. C

54. B

55. C

56. D

57. C

58. A

59. D

60. A

61. D

62. B

63. B

64. C

65. C

66. C

67. C

68. D

69. A

70. C

71. C

72. C

73. D

74. A

75. A

76. A

77. C

78. D

79. C

80. D


  • 36 lượt xem