Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12, trang 74

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. .

B.

C.

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Điện thế hiệu dụng trong mạch là: (V).

Dòng điện hiệu dụng trong mạch là: .

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021