Đọc đoạn văn sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới.

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ vui đùa trước sàn nhà. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

a. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

b. Gạch dưới chủ ngữ của từng câu vừa tìm được.

Bài làm:

Các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên, gạch dưới chủ ngữ của mỗi câu:

Trong rừng, chim chóc hót véo von.

CN

Thanh niên lên rẫy.

CN

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

CN

Em nhỏ vui đùa trước sàn nhà.

CN

Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

CN

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021