Đọc kĩ văn bản để nắm được: Truyện viết về ai, về việc gì? Ai là nhân vật chính trong truyện?

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 26 – SGK) Đọc kĩ văn bản để nắm được: Truyện viết về ai, về việc gì? Ai là nhân vật chính trong truyện?

Bài làm:

  • Truyện viết về cuộc chia tay giữa hai anh em Thành và Thủy. Vì bố mẹ li hôn mà hai anh em mỗi người một ngả. Thủy về quê ngoại với mẹ, Thành ở lại với bố. Truyện đã khắc họa sự xót xa của hai an hem khi tình cảm của họ bị sẻ chia.
  • Nhân vật chính của truyện là hai anh em Thành và Thủy.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1