Thái độ của người bố đối với En ri cô là thái độ như thế nào? Dựa vào đâu mà em biết được?

  • 1 Đánh giá

Câu 2 ( Trang 12 – SGK) Thái độ của người bố đối với En - ri - cô là thái độ như thế nào? Dựa vào đâu mà em biết được? Lí do gì đã khiến ông có thái độ ấy

Bài làm:

Những câu văn thể hiện thái độ của người bố:

  • “… việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa”.
  • “Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy”.
  • “bố không thể nén được cơn tức giận đối với con”.
  • “Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ”.
  • “…thà rằng bố không có con, còn hơn thấy con bội bạc với mẹ”.“Bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được”

==> Bố của En – ri – cô đã cảm thấy rất buồn bã, tức giận và ông tỏ ra nghiêm khắc với con.
Lí do để người bố có thái độ như vậy vì:

“Bố để ý sáng nay lúc cô giáo đến thăm, khi nói với mẹ, tôi có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ” và điều đó:

  • “Giống như một nhát dao đâm vào tim bố”
  • Là một sự xấu hộ, nhục nhã, dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa.

==> Điều này cho thấy ông là một người bố rất yêu con, xem con cái là niềm hy vọng tha thiết nhất của cuộc đời.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021