Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

Đọc thông tin (trang 91, SGK) và trả lời câu hỏi:

- Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính của hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? vì sao?

- Phân biệt hoa lượng tính và hoa đơn tính.

- Phân biệt quả khô và quả thịt

- Liệt kê các bộ phận chính của hạt và nêu đặc điểm chủ yếu phân biệt hạt của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm.

- Liệt kê các cách phát tán của quả và hạt. Cho ví dụ.

Bài làm:

- Hoa gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy

- Bộ phận quan trọng nhất là nhị và nhụy vì đây là bộ phận sinh sản của hoa.

- Phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính:

+ Hoa lưỡng tính: có cả nhị và nhụy

+ Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhụy

- Phân biệt quả khô và quả thịt:

+ Quả khô khi chín thì vỏ khô, mỏng, cứng

+ Quả thịt khi chín vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt quả.

- Các bộ phận của hạt: vỏ hạt, phôi, phôi nhũ

- Đặc điểm cơ bản giúp phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm là số lá mầm trong phôi.

- Quả và hạt có các cách phát tán: nhờ gió, nước, động vật, tự phát tán và con người.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021