Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tích cực hoặc tiêu cực

  • 1 Đánh giá

II. Các nhân tố hình thành đất

  • Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tích cực hoặc tiêu cực

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19

Bài làm:

Những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng:

Tích cực:

  • Trồng cây, gây rừng phủ xanh đất trống
  • Khai thác, chăm bón, cày cấy đào xới cho đất tơi xốp
  • Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đất, kiểm soát hoạt động khai thác đất đai sao cho hiệu quả

Tiêu cực:

  • Dân số ngày càng tăng nhanh, rác thải sinh hoạt và vấn đề canh tác cũng trở thành gánh nặng.
  • Con người khai thác khoáng sản nhiều, thải nhiều rác ra môi trường, khiến cho đất bị ô nhiễm nghiêm trọng.
  • Lạm dụng nguồn tài nguyên đất và tác động xấu đến đất như sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
  • Nhiều nơi khai thác rừng tràn lan khiến đất đai đồi núi xói mòn, thoái hóa
  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo