[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 7: Lưỡng hà cổ đại

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 7: Lưỡng hà cổ đại trang 37 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

 • Quan sát hình 7.1 và lược đồ 7.2 kết hợp với kiến thức đã học, em hãy chỉ ra đặc điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa Ai Cập và Lương Hà cổ đại?
 • Tại sao nhiều người Lưỡng Hà lại trở thành thương nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại

 • Đặc điểm nổi bật trong quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại là gì?
 • Quan sát lược đồ 7.3 em hãy kể tên những thành thị mới được xây dựng sau khi người Xu-me đến cư trú ở Lưỡng Hà

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tự văn hóa tiêu biểu

 • Em hãy kể tên những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại
 • Quan sát hình 7.3, theo em người Xu-me dùng dụng cụ có hình dạng như thế nào để khắc chữ trên những miếng đất sét
 • Đọc đoạn tư liệu 7.4, em hãy cho biết vua Ha-mu-ra-bi ( Ha-murabi) ban hành bộ luật để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

1. Luyện tập

 • Quan sát lược đồ 7.2 em hãy cho biết các thành thị của Lưỡng Hà cổ đại phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

 • Hoàn thành sơ đồ các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lưỡng Hà theo gợi ý bên cạnh

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay?

4. Kể tên những đồ vật xung quanh em có liên quan đến thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải


 • 186 lượt xem