Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy: Trình bày khái niệm thiên tai.

  • 1 Đánh giá

II. Phòng tránh thiên tao và ứng phó với biến đổi khí hậu

Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy:

  • Trình bày khái niệm thiên tai.
  • Cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào?
  • Giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu?

Bài làm:

  • Thiên tao là những thảm họa bất ngờ do thiên nhiên gây ra cho con người. Trên Trái Đất có nhiều loại thiên tai như: báo, lốc xoáy, lũ lụt hạn hán, mưa đá,...
  • Bản thân em có thể thực hiện biện pháp thiên tai: trồng cây gây rừng, khi xảy ra thiên tai hạn chế di chuyển, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin thiên tai, khắc phục sự cố, vệ sinh nơi ở môi trường, giúp đỡ người khác,...
  • Những hoạt động trong hình là những giải pháp có thể góp phần làm giảm lượng khí thải nhà kính, sử dụng nặng lượng tái tạo thay cho những năng lượng khai thác tự nhiên,... giúp đỡ, khắc phục sự cố sau thiên tai
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo