[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X trang 96 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

1. Họ Khúc xây dựng nền tự chủ

  • Việc nhà Đường công nhận chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện điều gì?
  • Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, củng cố nền tự chủ

  • Dựa vào lược đồ 19.2 kết hợp với thông tin trong bài học, em hãy trình bày những điểm chính về diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Dựa vào thông tin và các tư liệu bên dưới , em hãy:

  • Tóm tắt kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền ( nhận định điểm mạnh, điểm yếu của kẻ thù, địa điểm đón đánh, dự kiến về thời gian và cách đánh....)
  • Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Điền sự kiện vào các mốc thời gian trong sơ đồ bên dưới? Tại sao những sự kiện đó lại tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X?

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X- KhoaHoc

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

2. Em hãy tra cứu thông tin để biết hiện nay có những con đường, trường học, làng xã hay di tích lịch sử,.... nào mang têm các vị anh hùng dân tộc trong thời Bắc thuộc ờ nơi em đang sống.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 120 lượt xem