Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website?

  • 1 Đánh giá

2. Trình duyệt web

Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website?

1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet

2. Phần mềm tìm kiếm thông tin

3. Phần mềm trình duyệt web

Bài làm:

Trả lời :

Em cần những thiết bị hay phần mềm dưới đây để truy cập thông tin trên các website.

1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet

3. Phần mềm trình duyệt web

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021