Bạn Khánh Nam cho rẳng: " Các bước rửa tay" ở trang 80 dài quá, khó thức hiện và đề xuất mô tả quy trình rửa tay như sau:

  • 1 Đánh giá

2.Mô tả thuật toán

Bạn Khánh Nam cho rẳng: " Các bước rửa tay" ở trang 80 dài quá, khó thức hiện và đề xuất mô tả quy trình rửa tay như sau:

- Dùng nước làm ướt và xoa xà phòng hai lòng bàn tay

- Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh

- Chà các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

- Rửa sạch tay dưới vòi nước

1) Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì có luôn chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế không? Vì sao?

2) Nếu hướng dẫn cho em mình rửa tay đảm bảo vệ sinh thì em chọn quy trình của Bộ Y tế (như ở trang 80) hay chọn quy trình bạn Khánh Nam đề xuất? Em hãy giải thích lý do chọn

Bài làm:

Trả lời:

1) Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì không chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế . Vì các bước của bạn Nam nói ra đang còn thiếu và chi tiết chưa được chính xác, ngoài ra bạn chỉ liệt kê ra, khiến ng nghe không nhớ có những bước nào

2) Em chọn quy trình của Bộ y tế vì đầy đủ các bước và mỗi bước được miêu tả rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021