USB, thẻ nhớ dùng phổ biến cho máy tính, điện thoại thông minh, máy ảnh số có nhiều mức dung lượn

  • 1 Đánh giá

Vận dụng:

USB, thẻ nhớ dùng phổ biến cho máy tính, điện thoại thông minh, máy ảnh số có nhiều mức dung lượng 8 GB, 16GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB.... Em nên chọn dung lượng bao nhiêu là thích hợp cho mỗi trường hợp sau:

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát

Bài làm:

Trả lời:

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản => Thẻ nhớ 8GB

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan => Máy ảnh 32GB

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát => Thẻ nhớ 8 GB, điện thoại 64GB

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021