Em hãy đưa các thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ của mình vào khung văn bản trên trang chiếu...

  • 1 Đánh giá

Bài tập số 6: Em hãy đưa các thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ của mình vào khung văn bản trên trang chiếu. Định dạng đoạn văn bản này với cách làm tương tự như trong Word. Trao đổi với các bạn trong nhóm về những thao tác định dạng em đã thực hiện. Trong thao tác này, em đã làm gì để thay đổi màu sắc văn bản?

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Giới thiệu bản thân

Giải vnen tin 9 bài 4: Màu sắc trên trang chiếu

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải VNEN tin học 9