Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau:

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau:

Bài làm:

ảnh a: Chăn dắt, thả trâu bò trên đường sắt. Hình vi này vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

ảnh b: Đi xe đạp dàn thành hàng đôi hàng ba gây nguy hiểm cho người khác. Đây cũng là hành vi vi phạm quy định cho người đi xe đạp.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021