Hãy kể lại một việc làm thể hiện tính siêng năng của em?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Hãy kể lại một việc làm thể hiện tính siêng năng của em?

Bài làm:

Việc làm thể hiện tính siêng năng của em:

  • Giúp mẹ làm việc vặt trong nhà
  • Chăm chỉ lao động, vệ sinh trường lớp
  • Cố gắng làm xong tất cả bài tập trước khi đi ngủ
  • Gặp việc khó phải cố gắng làm bằng được mới thôi…
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021