Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhiều khi Hoa băn khoăn suy nghĩ

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhiều khi Hoa băn khoăn suy nghĩ : "Mình có phải là công dân Việt Nam không ?" Theo em, Hoa có phải là công dân Việt Nam không ? Vì sao ?

Bài làm:

Theo em, Hoa cũng là một công dân của Việt Nam vì bản thân Hoa được sinh ra và lớn lên tạo Việt Nam. Hơn nữa bố mẹ Hoa cũng đã thường trú tại Việt Nam lâu năm

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021